Om uw gazon weer die uitstraling van weleer te geven is een verjongingskuur met de ELIET Doorzaaicombi de snelste manier voor een goed resultaat. De Doorzaaicombi is zoals het de term reeds verraadt, een machine die alle bewerkingen om een gazon door te zaaien in één behandeling combineert: verticuteren en het inzaaien van nieuw zaad in een bestaand gazon.

Eigenschappen

CHASSIS

De ELIET doorzaaimachine kenmerkt zich door de 5 bewerkingen die ze na elkaar uitgevoerd. Om de feilloze werking van de aandrijvingen en de componenten voor elk van deze bewerkingen blijvend te garanderen koos ELIET voor een duurzaam stalen chassis als basis.

WERKBREEDTE

WERKBREEDTE

De ELIET Doorzaaimachine heeft een actieve werkbreedte van 750 mm. Op kleine en middelgrote gazons is deze renovatiebewerking zo geklaard. Met een rendement van minstens 1000 m²/uur biedt deze ELIET machine ook bij grote gazons, sportvelden en golfterreinen waar wendbaarheid en lage gronddruk uitermate worden geapprecieerd, een aantal extra troeven.

MESSEN

MESSEN

Het zware werk bij deze ELIET machine wordt verricht door de 24 messchijven onder de machine. Speciaal geharde messen snijden met een interval van 30 mm groeven in de gazonbodem. De messen draaien overtop, zodat de weggefreesde aarde, vilt en mos en gras uit het gazon worden opgelicht. Door deze werkwijze bekomt men zuivere groeven die het graszaad beter opvangen en herbergen. Voor het doorzaaien is de ideale mesdikte 3 mm.

CRUISE CONTROLE

CRUISE CONTROLE

Tijdens het werken met de machine kan men de rijsnelheid op beide walsen constant instellen. De hendel die hiervoor op het stuur werd bevestigd, blijft zijn snelheid behouden zolang de All-in-one controleTM hendel is ingedrukt. Zodra deze hendel wordt losgelaten, springt de Cruise control terug en komt de machine tot stilstand.ELEKTRISCHE HOOGTEBEDIENING

ELEKTRISCHE HOOGTEBEDIENING

Ondanks het gewicht van de machine vraagt het geen inspanning van de bediener om de machine naar werkdiepte te brengen of naar transportstand te tillen. Een elektrische actuator, waarvan de bediening geïntegreerd zit in de All-in-one ControleTM hendel, neemt deze taak van de bediener over. Voor de veiligheid tijdens het transport kan deze aansturing met een schakelaar op het instrumentenbord worden uitgeschakeld.

COLLECTOR

Als de messen gemiddeld op zo’n 25 mm diepte snijden, halen ze heel wat aarde en vilt uit de bodem. Omdat dit vuil de zaaibewerking niet zou verstoren moet het worden afgevoerd. Alle vuil wordt bij gevolg keurig aan de zijkant van de machine uitgeworpen. Een deflectorkap legt dit mengsel van aarde, mos, vilt en gras op een bermpje, dat nadien gemakkelijk op te ruimen is.

ZAAIBAK

ZAAIBAK

De ruime zaaibak heeft een inhoud van 46 L (= 12 kg) gazonzaad. Vermits de ELIET Doorzaaicombi ontworpen werd om heel gericht te zaaien met minimaal verlies, kan men de hoeveelheid zaad beperken. Het zaaidebiet van deze machine kan dan ook heel precies op een diagram worden ingesteld. Een molen in de zaadbak zorgt voor permanente zaadval zodra de machine in beweging is. De beweging die de molen in de zaadbak genereert, verhindert dat het gazonzaad zich gaat ontmengen. Om verspilling van graszaad tegen te gaan is een systeem voorzien die de zaadbak automatisch afsluit zodra de machine naar transportstand word opgelicht.

PRECIESE ZAAIDEBIETINSTELLING

PRECIESE ZAAIDEBIETINSTELLING

Zaadfabrikanten hebben zeer uiteenlopende zaadmengsels die geschikt zijn voor het doorzaaien van een gazon. Sommige zaadmengsels zijn reeds verrijkt met groeiversnellers. De samenstelling van het zaadmengsel heeft een belangrijke invloed op de prijs. Om verspilling en verlies tegen te gaan is een juiste dosering essentieel. ELIET ontwikkelde een zaaieenheid die toelaat het zaaidebiet nauwkeurig in te stellen. Testen en simulaties met courante graszaadmengsels die ELIET voor u heeft uitgevoerd liggen vast in een aantal diagrammen. Deze helpen u aardig op weg de juiste uitstrooiopening te kiezen. Om heel exact het zaaidebiet te kennen heeft ELIET ook de mogelijkheid voorzien om aan de hand van een zaadvangbakje bij een proefrun de uitstrooi te meten.

SCHUDDER

SCHUDDER

Het zaad wordt heel precies boven de groeven gestort. De nozzels die het zaad storten komen op zo dicht mogelijke afstand tot bij de groef, om invloed van wind op het zaad te vermijden. Toch valt niet steeds alle zaad in de groef. Een ingenieus systeem van lamellen schudt de zaadjes alsnog in de groeven zodat het verlies aan graszaad nihil is.ZWENKWIEL

ZWENKWIEL

Het imposante zwenkwiel vooraan de machine werd toegevoegd om de wendbaarheid van de machine te vergroten. Bij de keerpunten wordt de doorzaaicombi elektrisch opgelicht waardoor de machine op het zwenkwiel steunt. Dit biedt de bediener alle vrijheid om de machine te draaien of in een andere richting te sturen.

HYDROSTATISCHE ROLAANDRIJVING

HYDROSTATISCHE ROLAANDRIJVING

De twee grote looprollen zijn aangedreven door een hydrostaatpomp. Hierdoor kan de rijsnelheid proportioneel worden ingesteld, wat de bediener toelaat de werksnelheid steeds optimaal aan te passen aan de gesteldheid van bodem en gazon. Daarenboven kan de aandrijving op elk wals onafhankelijk worden aangestuurd, wat toelaat om ter plaatse te draaien (draaicirkel 0). Dit maakt de machine uitermate geschikt om complexe gazons te bewerken.

ANTI-SCALP LOOPROLLEN

De functie van de anti-scalprol is dubbel. Enerzijds wordt deze rol gebruikt om de werkdiepte in te stellen. Anderzijds houdt ze de machine op een constante werkdiepte en vangt ze de oneffenheden van het terrein op. De kleine micro-oneffenheden van de gazonbodem worden door de rol platgedrukt, waardoor het pad van de messneden geëffend wordt. Tenslotte houdt de rol de machine in een strakke baan, wat ten goede komt aan de bestuurvaardigheid van de machine.

AANDRIJVING

Een geïntegreerde transmissie en versnellingsbak geeft keuze uit 4 rijsnelheden voorwaarts en twee versnellingen achterwaarts. De versnellingen kunnen worden ingelegd van op de bedienerplaats. Met de centrale hendel aan het stuur kan de aandrijving van het motorvermogen naar de versnellingsbak worden ontkoppeld.KRACHTIGE MOTOR

KRACHTIGE MOTOR

Als krachtbron voor de doorzaaimachine ging de voorkeur naar de 13 pk Honda GX390. Deze motor heeft een ingebouwde reductie (1/2) wat zijn trekvermogen vergroot. Dit is een moderne motor die werd ontworpen volgens de kopklep technologie (OHV). De motor is standaard voorzien van een elektrische start. De patroonfilter met voorfilter (pré-filter) in de DZC 750 zorgt er voor dat de machine kan werken in stoffige omstandigheden.

COMPACTE BOUW

Ongeacht het aantal bewerkingen die de machine achter elkaar uitvoert, is ELIET erin geslaagd een bijzonder compacte machine te bouwen. Deze eigenschap komt ten volle tot zijn recht op complexe gazons.

BORSTEL

Om de tractiekracht van de achterwalsen te behouden, worden deze permanent door een borstel schoon gemaakt. Hierdoor voorkomt men dat de walsen zouden doorslippen en het gazon beschadigen.

Technologie

5 BEWERKINGEN IN ÉÉN MACHINE

5 BEWERKINGEN IN ÉÉN MACHINE

1. SNIJDEN VAN DE GROEVEN
De aangedreven messchijven worden tot op een werkdiepte van 20 mm in de bodem gebracht en frezen 3 mm brede groeven in de bodem. Door de draaizin van de rotor wordt alle aarde, graswortels en ander materiaal die de mespunten op hun weg meenemen, overtop weggeprojecteerd. De Eliet DZC 750 slaagt er dan ook in om zuivere groeven te snijden met 30 mm interlinie.

2. OPVANGEN EN AFVOEREN VAN VUIL
Het vuil dat door de messen wordt opgeworpen, komt niet meer op het bewerkte stuk gazon terecht. In het opvangkanaal draait een transportvijzel die het vuil naar de zijkant van de machine afvoert. Een aangepaste defl ector verzamelt alle afgevoerde vuil op een berm aan de zijkant van de machine, waardoor de pas gesneden groeven gevrijwaard blijven van vuil en het opruimwerk aanzienlijk sneller kan gaan.

3. ZAAIEN
De zaadbak van 46 L bevindt zich vlak achter het afvoerkanaal. Een molen in de zaadbak zorgt voor een constante en gelijkmatige zaadstroom. De uitstrooiopeningen sluiten aan op afvoerkanaaltjes die het zaad geleiden tot boven de groeven. De smalle nozzels strooien het zaad ongehinderd uit in de zuivere groeven.

4. BEGELEIDING VAN VERLOREN ZAADJES
Door het bewegen van de machine, vallen de zaadjes niet altijd allemaal in de groeven. Dit graszaad heeft slechts 30% kans om nog tot een grasstruikje uit te groeien. Om deze verspilling tegen te gaan, ontwierp Eliet een zacht trilsysteem die door middel van kleine klopbewegingen op de grond en de grasmat, alsnog zal proberen om de verloren zaadjes in de groeven te vegen.

5. AANWALSEN
De walsen waarop de doorzaaicombi rijdt, zullen uiteindelijk heel zacht de groef aan de oppervlakte dichtdrukken, zonder de ondergrond die net werd opengesneden, terug vast te slaan. Hiermee wordt de cocon rond het graszaad gesloten, zodat het beschutting krijgt om in alle rust te ontkiemen.

Specificaties

DZC 750
PERFORMANTIE
Motorkeuze13 pk Honda GX390
Werkbreedte750 mm
Versnellingsbakvooruit HST 4 km/u achteruit HST -4 km/u
Mes48 messen
Regelbaar zaaidebiet0 tot 100 (gr/m²)
Permanent Puntige Messen™Ja
Mesinterlinie25 mm
Diepte-instelling0 tot -30 mm
Zaaibakinhoud46/12 (L/kg)
DESIGN
Afmetingen (L x B x H in mm)2500 x 920 x 1000 mm
Gewicht400 kg
OPTIES
Zaadopvanggoot1

Accessoires & motor

Motorversies

DZC 750 13PK HONDA GX390

Schuiven naar boven